تلسکوپ بازتابی 2017-10-15T09:39:12+00:00

تلسکوپ PowerSeeker 127EQ

 این ابزار ،تلسکوپ بازتابی از خانواده تلسکوپ‌های Powerseeker سلسترون است که با یک آینه مقعر در انتهای لوله اقدام به جمع آوری و کانونی کردن نور اجرام می‌کند.

تقریباً همه امکانات این تلسکوپ مشابه Powerseeker 80 EQ  است با این تفاوت که ساختار بازتابی این ابزار باعث می‌شود تا خطای رنگی که بر اثر شکست نور در تلسکوپ‌های آکروماتیک ایجاد می‌شود ، در این تلسکوپ حذف شود.

با توجه به محل چشمی در انواع تلسکوپ بازتابی نیوتونی و دید عمود بر راستای نور ورودی ، شاید تنظیم تلسکوپ به سمت جرم مورد نظر برای افراد تازه کار کمی دشوار تر باشد.

به همین جهت اگر شما قصد تهیه یکی از انواع تلسکوپ‌های سری Powerseeker را دارید ، ما به افرادی که تازه آموزش نجوم را آغاز کرده اند ، مدل Powerseeker 80EQ  و به کسانی که تجربه رصدی دارند ، همین مدل Powerseeker 127 EQ  را پیشنهاد می‌کنیم.

این تلسکوپ با داشتن توان گردآوری نور بیش از ۳۲۰ برابر چشم انسان و حد قدر رصدی ۱۳ ، امکان رصد تقریباً تمام اجرام فهرست مسیه و اجرام بسیاری از فهرست NGC  را برای کاربر ایجاد می‌کند.

ضمناً در این مدل نیز امکان اتصال دوربین عکاسی به بدنه تلسکوپ وجود دارد.

قیمت :  ۱،۹۰۰،۰۰۰  تومان

فیلم روش نصب تلسکوپ  Powerseeker 127 EQ

فیلمبرداری از ماه با تلسکوپ  Powerseeker 127 EQ

عکس‌هایی که با استفاده از تلسکوپ    Powerseeker 127 EQگرفته شده اند 

عکس‌های کاربران تلسکوپ Powerseeker 127 EQ

منبع تصاویر :

Celestronimages.com